Evolutie in onze praktijk

Ons team blijft zich ontwikkelen

We hebben in 2018 de OMFT cursus (oro-myofunctionele therapie) gevolgd. In 2022 hebben we de verdiepingscursus gevolg en volgde we ook het OMFT-traject bij Let's Speak Academy. In 2023 verdiepen we ons verder in de tongriemproblematiek.

We kunnen het onderzoek, de diagnose en de behandeling van oro-myofunctionele stoornissen uitvoeren. We zijn ons blijven bijscholen en zullen vanaf heden dan ook het onderzoek uitvoeren onder andere aan de hand van measuring station 430.

Dit meetstation meet met een digitale sonde de druksterkte van de M. Orbicularis Oris, de contractiekracht van de M. Masseter, de extensiekracht van de tong en de lipspanning (inclusief digitale force scale).
Het Measuring station meet de kracht conform de wereldwijde standaardisering, het metriek stelsel, in Newton.

We specialiseerden ons verder in het stemonderzoek en stemproblemen.

We nemen zelf het stemonderzoek af, we interpreteren de resultaten en stellen een behandelingsplan op maat van de cliënt op. We hebben recente bijscholingen gevolgd over het programma PRAAT, het bubbelen met Lax Vox, kinesiotaping in de praktijk, stemtraject voor logopedisten en stem in transitie.

We hebben ook de driedaagse cursus Hodson en Paden afgerond. Hodson en Paden ontwikkelden een cyclische aanpak om ernstig onverstaanbare kinderen zo snel mogelijk verstaanbaar te leren spreken. De cursus gaat over onderzoek en behandeling van kinderen vanaf ongeveer tweeënhalf jaar. Ook bespreken ze het belang van de ontwikkeling van het fonologisch bewustzijn gezien de relatie ervan met lees- en spellingproblemen.

We volgden ook de cursus PROMPT. De workshop PROMPT (Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets) biedt een tactiel-kinetische benadering voor spraakstoornissen in een holistisch kader voor communicatie. Met de techniek van PROMPT helpt de logopedist de cliënt met het vormen van de bewegingspatronen voor spraak, door het manipuleren van de gewenste spiergroepen en localisaties. De cliënt bouwt zo een referentie op van de spraakbewegingspatronen en kan daarmee vervolgens dit zelf oproepen. De behandeling wordt ingebed in functionele spraak- en taaldoelen afgestemd op de individuele cliënt op participatieniveau.

De PROMPT-techniek vormt hiermee een waardevolle toevoeging voor het logopedisch handelen bij spraakstoornissen in een communicatief kader. Er worden goede resultaten gemeld bij zowel kinderen als volwassenen en bij onder andere articulatiestoornissen, verbale ontwikkelingsdyspraxie, spraakapraxie en spraakontwikkelingsstoornissen.

Natuurlijk blijven wij ons ook permanent bijscholen voor wat de leerstoornissen, spraak- en taalstoornissen, articulatiestoornissen en neurogene stoornissen betreft. We werken samen met de scholen en begeleiden elke cliënt met een individueel handelingsplan.

Claire behaalde in juni 2020 het diploma van leraar met grote onderscheiding. Zo kan ze de cliënten met een leerstoornis nog beter begeleiden.

De praktijk bevindt in de Eeckhoutstraat 49, 9310 Meldert-Aalst. Op 15 minuten van het stadscentrum. We bieden ook therapie aan huis of op school aan in Aalst centrum en omstreken.

Claire en Nina