Behandelingen

Voor kinderen, jongeren en volwassenen

In onze logopedische praktijk kunnen zowel kinderen, jongeren als volwassenen terecht voor diagnose, advies, behandeling en follow-up.

Wij bieden logopedische begeleiding aan bij:

 • Articulatieproblemen 
 • Spraakstoornissen

 • Verbale dyspraxie

 • Afwijkende mondgewoonten

 • Oro-myofunctionele therapie

 • Taalontwikkelingsproblemen 

 • Taalstoornissen: vertraagde spraak- en taalontwikkeling, dysfasie,...

 • Leerproblemen (lezen, spelling, rekenen) 

 • Leerstoornissen (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie)

 • Stemproblemen en stemstoornissen (stemplooiknobbels, cystes, onvolledige stemplooisluiting, ...)

 • Neurologische spraak-, taal-, en slikstoornissen (afasie, dysartrie, apraxie, dysfagie)

 • Logopedische ondersteuning bij kinderen met een mentale beperking, A(D)HD, ASS

 • Studiebegeleiding

 • TYP 10, leren typen in een handomdraai